Video

Bản tin trên TRT ngày 01/06/2020 về tiến độ dự án Hương An Viên

Phóng sự ngày 19/09/2019 trên VTV1 về thực trạng đất nghĩa trang hiện nay

Hòa thượng Thích Minh Thiện:”Mua đất dưỡng sanh trước cho cha mẹ chính là hiếu đạo”

 

Giới thiệu dự án Hương An Viên bằng flycam và phỏng vấn cảm nhận của khách hàng

Lễ trai đàn – chẩn tế tại dự án Hương An Viên ngày 20/4/2019