Các kiểu dáng mộ mẫu

Mộ mẫu 01

  • Dài x rộng x cao: 2920 x 1420 x 1010 (mm)
  • Chất liệu: Đá Marble Thanh Hoá

Mộ mẫu 02

  • Dài x rộng x cao: 2750 x 1460 x 1010 (mm)
  • Chất liệu: Đá Granite Huế

Mộ mẫu 03

  • Dài x rộng x cao: 2980 x 1700 x 1140 (mm)
  • Chất liệu: Đá xanh đen Thanh Hoá

Mộ mẫu 03

  • Dài x rộng x cao: 2980 x 1700 x 1140 (mm)
  • Chất liệu: Đá xanh đen Thanh Hoá