Sỡ hữu vị trí vàng

Cách chùa thiên mụ 3.7km

Cách sông hương 2km

Cách trung tâm tp huế 10km

Tiện ích

Phục vụ chu đáo – Nâng cao tầm giải trí

Dịch vụ

Chăm sóc dài lâu – Vẹn toàn hiếu nghĩa